A Net of Fireflies: An Anthology of 320 Japanese Haikus, translated into English verse by Harold Stewart, hardcover (good/very good condition)

 

The book is an anthology of 320 Japanese Haiku translated into English verse by Harold Stewart with 33 Haiku paintings in full color. This is a beautifully-constructed book -- an elegant cover and a wonderful collection of haiga (haiku illustrations). The poems are selected from the best of Japanese haiku masters. The book also includes an interesting essay on haiku and haiga, where Stewart tries to justify his form of the translation. An Anonymous Prisoner Condemned to Death, Sakurai Baishitsu, Matsuo Basho, Nozawa Boncho, Ono Bushi, Buson, Kawai Chigetsu-ni, Fukuda Chiyo-ni, Miura Chora, Kawakami Fuhaku, Nakao Gakoku, Aoki Getto, Ginko, Kishinoue Gyodai, Hoshino Hajin, Hakuyu, Kawahigasi Hekigodo, Tachibana Hokushi, Ho-o, Yamamoto Inan, Kobayashi Issa, Yamane Itto, Izembo, Saito Jakushi, Jokun, Naito Joso, Yamamoto Kakei, Kako, Shinohara Kaso, Katsuri, Ishijima Kijiro, Takarai Kikaku, Nomura Kishu, Ozaki Koyo, Aijima Kyoko, Mukai Kyorai, Morikawa Kyoroku, Takahama Kyoshi, Kyukoku, Naito Meisetsu, Kitayama Mogan, Mokuin, Arakida Moritake, Oemaru, Kamijima Onitsura, Takeda Oto, Nakagawa Otsuyu, Konishi Raizan, Takakuwa Ranko, Hattori Ransetsu, Sasagawa Rimpu, Rippo, Roka, Yamamoto Ryokan, Oshima Ryota, Sadaie, Asai Saryu, Natsumi Seibi, Seisetsu, Hara Sekitie, Hirooka Seshi, Sugawara Shichiku, Shido, Masaoka Shiki, Kagami Shiki, Inoue Shiko, Shisei-jo (wife of Kimura Ransho), Kuroyanagi Shoha, Hampo Shurin, Ome Shushiki, Hayano So-a, Yamaguchi Sodo, Nishiyama Soin, Yamazaki Sokan, Narita Sokyu, Kawai Sora, Natsume Soseki, Den Sute-jo, Sumi Taigi, Yoshiwake Tairo, Yasubara Teishitsu, Nakajima Toshi, Ukihashi, Shida Yaha, Yokoi Yayu, Yosa, Zen Paradox.

A Net of Fireflies: An Anthology of 320 Japanese Haikus

SKU: 16-155
$9.00Price